Stjerneløb

Quickguide til stjerneløb


Disse stjerneløb er træningsopgaver med  bevægelse. Overskriften på opgaverne fortæller, hvad der trænes i det specifikke stjerneløb. 


  • Eleverne fordeles i mindre grupper på 2-3 elever
  • Posterne hænges synligt rundt omkring på skolen, på legepladsen, på biblioteket eller et andet afgrænset område, hvor løbet finder sted.
  • Grupperne sendes ud til hver deres post.
  • Når eleverne har løst opgaven de fik, kommer de tilbage med svaret.
  • Er svaret rigtigt, sendes de afsted til en ny post.
  • Fortsæt på samme måde indtil alle elever har været ved alle poster - eller tiden er gået. Det er ikke nødvendigt, at alle grupper når alle poster.


I slutningen af hver pdf. fil er der en udførlig vejledning til den specifikke opgave.

0. klasse

Titel: Tallinjer

Indhold:Find tallet der mangler i tallinjen. Alle tallinjer stiger med én.

Titel: Figurer

Indhold: Grundlæggende figurkendskab med trekanter, kvadrater og cirkler i forskellige farver

Titel: Hvor er skatten?

Indhold:Øvelsen øver begreber omkring positioner i plane tegninger. Over, under, mellem, ved siden af.

Titel: Talgenkendelse

Indhold: Genkend og find tallene i intervallet 0-15.

Titel: Spillekort

Indhold: Aktiviteten øver navnene på de fire figurer i et kortspil; hjerter, klør, ruder og spar.

1. klasse

Titel: Forskel

Indhold: Subtraktion i intervallet 1-10.

Grupperne skal finde den opgave der passer til den forskel, de får givet. De skal skelne mellem kuber, mønter og trekanter.

Titel: 1´ere og 10´ere

Indhold

tal i intervallet 5-99

Der skal findes repræsentationer for en og to cifrede tal i form af ti´er stænger og mønter.

Titel: Plus

Indhold: Addition i intervallet 2-16. Der skal findes summer af tal. Summerne er repræsenteret i form af terningeøjne, kuber eller mønter.

Titel: Den lille additionstabel 2

Indhold: Addition af tallene 0-10. Eleverne får givet en sum, hvortil de skal finde et additionsstykke som passer til summen

Titel: Tallinjer

Indhold: Eleverne bliver bedt om at finde kortet, hvor et bestemt tal mangler på tallinjen

Titel: Den lille additionstabel 1

Indhold: Addition af tallene 0-10. Eleverne får givet et additionsstykke, hvortil de skal finde summen som passer til.

Titel: Talpar og 10´er venner

Indhold: Eleverne skal finde f.eks kort K og fortælle hvilket tal der mangler.