Quiz

Quickguide til quizløb


Quizløb er elevstyrede træningsopgaver med bevægelse inden for et specifikt matematisk fagområde. Overskriften på opgaverne fortæller, hvad der trænes i det specifikke quizløb. Som forberedelse printes filen med opgaven, svarark, løsning og vejledning.


  • Eleverne fordeles i mindre grupper på 2-3 elever.
  • Hver elev/gruppe får udleveret et svarark.
  • Posterne hænges synligt rundt omkring på skolen, på legepladsen på biblioteket eller et andet afgrænset område, hvor løbet finder sted.
  • Grupperne sendes ud til hver deres post.
  • Når eleverne har løst opgaven på posten, krydser de det rigtige svar af på deres svarskema.
  • Herefter går de videre til en ny post.
  • Fortsæt på samme måde indtil alle grupper har været ved alle poster - eller tiden er gået. Det er ikke nødvendigt, at alle grupper når alle poster.
  • Opsamling i klassen, hvor elevernes løsninger præsenteres.


I slutningen af hver pdf. fil er der en udførlig vejledning til den specifikke opgave.