Generelt


Løb kræver lidt plads. Når vejret tillader det er det oplagt at være ude. Ude kan det være på sportspladsen hvor posterne kan være placeret under en kegle, i skolegården, hvor posterne kan være klistret på skolens mure, eller i skoven, hvor posterne kan bindes i lavthængende buske og træer. Der er masser af muligheder. Det er lettere at placere posterne ude i sommerhalvåret, da vind og vand gør det svært at holde styr på posterne i vinterhalvåret.


Man kan også sagtens være inde, hvor posterne kan placeres rundt i klassen, i fællesarealet, på gange, på biblioteket. Det er hurtigere at afvikle et løb inde, da afstandene mellem posterne naturligt nok er kortere.


Vælger man at gå ud, er det en god ide at putte kortene i en plastiklomme, alternativt laminere dem. Ved at lade eleverne arbejde i små grupper af 2-3 elever skabes der rum for samtaler eleverne imellem omkring opgaveløsningen.

Mest om stjerneløb


Til stjerneløb skal der kun printes et sæt. Til quiz-kupon og tema-løb skal der også printes svarark til eleverne.


Ved stjerneløb er aktiviteten lærerstyret. Den voksne er udgangspunktet hvorfra grupperne får deres opgaver og giver deres svar. Ved temaløb og quizzer løber grupperne selv til de ledige poster og løser opgaverne. En anden forskel ligger i hukommelsesarbejdet. I stjerneløb skal eleverne huske en given opgave, og de skal huske et svar, til det er afleveret og de har fået feedback.


Tidsforbruget afhænger af det nærmiljø man vælger at afvikle opgaverne i. Jo større område posterne er spredt over, jo længere tid tager det. Et stjerneløb kan stoppes, når man tænker at der er trænet nok, mens det er lidt sværere at stoppe et temaløb eller en quiz, da mange elever finder det yderst utilfredsstillende at afslutte før alle poster er nået. Så, sæt endelig rammen før start. Bliver man ved til alle opgaver er løst, eller har man en bestemt tidsramme at arbejde i.


Type 1:

Grupperne gives en opgave, de skal finde og løse. De skal returnere med bogstavet på det svarark (A-T)  der har løsningen på opgaven.


Type 2

Grupperne skal finde et svarark (A-T) og løse opgaven på det. De skal returnere med svaret.


Bemærk, der findes ikke et "i" kort i stjerneløb eller quizzer. Jeg har ofte oplevet, at eleverne er i tvivl om hvilket bogstav det er. Det lyder skørt, det ved jeg. Men lille "l" og store "i" er altså ikke svære at forveksle.


De samme stjerneløb kan nemt gennemføres flere gange.

Tidsforbrug: 15-45 minutter

Mest om quizzer og temaløb


Temaløb og quizzer er elevstyrede. Når først posterne er blevet placeret, er det tanken at grupperne selv går rundt og løser opgaverne i eget tempo. Svaret krydses af på svararket.


Opsæt evt. regler for om man må være flere grupper omkring samme post på samme tid; om poster skal besøges og løses i en bestemt rækkefølge; om man er færdig, når alle poster er løst eller, om man har et bestemt tidsrum at arbejde i.


Der skal anvendes et sæt opgaver samt et svarark pr. gruppe/elev.

Tidsforbrug: 10-30 minutter.

Logiske opgaver


Opgaverne kan løses individuelt eller i mindre grupper. Alle skal have deres eget eksemplar at arbejde på. Opgaverne har forskellige sværhedsgrader fra 1-3 stjerner hvor 3 er den højeste sværhedsgrad. Hvis eleverne skal arbejde selv, er det en forudsætning, at de kan læse.


Ud fra de spor der er givet, skal eleverne løse de forskellige udfordringer. På opgaverne er der et gitter, som kan være med til at holde styr på informationerne. Brug evt. to farver centicubes - en farve til løsninger og en anden til udelukkelser. Ikke alle elever har brug for at bruge hjælpemidler. Der findes mange svar i udelukkelserne.

Til sidst skrives informationerne sammen.


Opgaverne i denne kategori er ikke opdelt efter klassetrin men sværhedsgrad. De sværeste opgaver ER svære for elever i 2. og 3. klasse.


Før eleverne slippes fri til selvstændig løsning, er det en god idé at lave nogle fælles på klassen.

Print


Opgaverne er lavet i farver, men du kan godt vælge at printe i sort/hvid. I de få opgaver som forudsætter farveprint, er det nævnt i vejledningen som printes sammen med opgaven.


De fleste opgaver er lavet i A4-format. Når de printes ud, kan man uden problemer vælge printe kortene ud med 2,4 eller 6 kort pr. side. Se evt. en vejledning herunder.