Logisk tænkningOpgaverne i dette afsnit handler mere om at drage logiske slutninger end om at regne. De forskellige stjerner fortæller hvor svære opgaver er at løse. Opgaver med 1 stjerne er de letteste.


I mange af opgaverne er der ige så mange informationer at hente i udelukkelser som i rigtige svar.


Gåderne egner sig fint til makkeropgaver, så eleverne kan øve sig på at tale matematik og argumentere.


Det fungerer bedst i klassesammenhænge, hvis hovedparten af eleverne har knækket læsekoden.


1 stjerne - let